Poetry

म डाह हुँ !

गोमन साँपले झै फँडा फुलाउदै मलाई सबलाई डस्न मन लाग्छ। भेटे अरु नभेटे आफैलाई डस्छु ।