माछापुच्छे« गाउँपालिका

धितालमा एकीकृत पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सम्पन्न

माछापुच्छे« गाउँपालिका ६ स्थित धितालमा आधारभूत तह अन्र्तगत कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमबारे प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ

धितालमा एकीकृत पाठ्यक्रमवारे प्रबोधिकरण

माछापुच्छे« गाउँपालिका ६ स्थित धितालमा आधारभूत तह अन्र्तगत कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमबारे प्रवोधिकरण सुरु भएको छ