loss

आँधि

अन्न्याय त त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला आँधिले एक दुई ज्यान बाँकि राखेर जान्छ गुँडबाट बचेरा निमोठेर लान्छ प्रीयसिको फोक्सो चुँडालेर भाग्छ।