Month: August 2020

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प: कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार अमेरिकाका लागि गलत

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प: कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार अमेरिकाका लागि गलत